Keresés...
FEL

Az Utazz és Gazdagodj weboldal tulajdonosa – a továbbiakban Szervező (részletes adatokat lásd fenti Adatvédelmi Szabályzat II. pontjánál), az általa létrehozott és üzemeltetett Facebook illetve Instagram oldalakon nyereményjátékot (továbbiakban: Játék) szervezhet.

A Játékban való részvétel feltételei

1. A Játékban bármilyen természetes személy részt vehet, aki rendelkezik saját Facebook illetve Instagram fiókkal.

2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a játékkiírás posztjánál meghatározott feltételeknek teljes körűen eleget tegyen és a feltételeket magára nézve tudomásul vegye. A Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére.

4. A játékban való részvétel a Nyereményjátékokra vonatkozó általános szabályzat továbbá az Adatkezelési szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

5. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szervező a Játékos Facebook illetve Instagram profilján megadott személyes adatok alapján nem tudja a Játékos személyét egyértelműen beazonosítani, úgy a Játékból kizárásra kerül, ezáltal a sorsoláson sem vesz részt.

A játék időtartama

A Játék időtartama a Játékkiírás posztjánál egyértelműen kerül meghatározásra.

Nyeremények és sorsolás

1. A sorsolás időpontja a Játékkiírás posztjánál egyértelműen kerül meghatározásra.

2. A nyeremény(ek) sorsolásán minden Játékos részt vehet, aki a részvételi feltételeknek megfelel. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

3. A nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók a Játékkiírás posztjánál kerülnek részletezésre.

4. A nyeremény felhasználási időpontjának meghosszabbítása nem lehetséges.

6. A nyeremény készpénzre nem váltható, nem módosítható és át nem ruházható.

7. A játékos köteles együttműködni a nyeremény átvételében. Amennyiben a nyeremény átvétele a játékos késedelme vagy hibája miatt nem valósul meg, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8. A nyeremények után fizetendő SZJA, Áfa és a hatályos jogszabályok alapján fizetendő egyéb járulékok a Szervezőt terhelik.

9. A nyertest a Szervező a Facebook vagy az Instagram oldalán privát üzenetben értesíti, illetőleg a játékkiírás posztjában más módozatot is feltüntethet.

Amennyiben a nyertes az értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező ismételt értesítést küld. Ha a nyertes az ismételt értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol, tartaléknyertes sorsolására kerül sor. Amennyiben a tartaléknyertes 2 munkanapon belül nem válaszol, a Szervező ismételt értesítőt küld részére. Abban az esetben, ha a pótnyertes sem jelentkezik, további tartalék nyertes kisorsolására nem kerül sor.

Általános rendelkezések

1. A Játékos részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt.

2. A Facebook illetve az Instagram esetleges hibás működéséből, technikai problémákból fakadó károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékkal kapcsolatban kártérítési igény benyújtására a Játékos nem jogosult.

3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze, vagy megszüntesse a Játékot előre nem látható, kivételes körülmények felmerülése esetén.

4. A Játék szabályait a Szervező bármikor módosíthatja a játékosok előzetes értesítése nélkül.

Pilisszántó, 2019. március 11.

utazzesgazdagodj.hu
Szabolcsné Kővári Krisztina
üzemeltető, játékszervező


Tovább a Jogi nyilatkozathoz!

Tovább az Adatvédelmi szabályzat és adatkezelési irányelvekhez!

Kövess az Instagramon! @utazzesgazdagodj